Henvisningsprosesser

WeCare er HELFO godkjent innen psykisk helsevern og rus, og går inn under Fritt Behandlingsvalg.

Henvisnings-
prosesser

WeCare er HELFO godkjent innen psykisk helsevern og rus, og går inn under Fritt Behandlingsvalg. 
Hos oss får du plass uavhengige hvor i landet du bor. Vi er også godkjent innenfor somatikk, og har avtaler med Helse Midt og Helse Vest. 

Henvisningsprosessen er enkel, og nedenfor ser du hvordan du kan henvises til oss. 

Ikke nøl med å ta kontakt om du har noen spørsmål kan vi kontaktes på: 907 09 274.

Henvisningsprosess
psykisk helsevern

KONTAKT DIN FASTLEGE

Ta kontakt med din fastlege/psykolog for time.
HENVISNING 
TIL DPS

Din fastlege/psykolog sender søknad om rett til døgnbehandling til din lokale DPS.VURDERING

Din lokale DPS vurderer hvorvidt du har rett på døgnopphold.INNVILGET DØGNOPPHOLD

Dersom du får innvilget døgnopphold har du rett til å velge og gjennomføre din behandling på WeCare gjennom Fritt behandlingsvalg.
Henvisningsprosessen er enkel og ovenfor ser du en veileder til oss i WeCare. 
Søknadsprosess gjennom Fritt behandlingsvalg.

WeCare er en privat institusjon som mottar finansiering fra flere kilder. 
Vi skal ikke legges ned.

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0694 Oslo

Telefon: +47 907 09 274
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
post@wecareomsorg.no

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram