Angst, fobier, tvangslidelser

WeCare Omsorg er HELFO godkjent og tilbyr døgnbehandling innen psykisk helsevern for voksne over 18 år. Vi inngår i Fritt behandlingsvalg.

Angst er noe du kan bli fri fra!

En angstlidelse er ikke kronisk eller noe du «må lære deg å leve med». I behandling går vi rett til kjernen av problemet og jobber med konkrete teknikker og oppgaver.
Vi skiller oss fra andre klinikker ved at alle våre psykologer har videreutdanning i og lang erfaring med angstbehandling. Enhver angsttilstand er unik og vi skreddersyr behandlingen slik at du skal mestre din angst og uro. Vi hjelper deg med å ta tilbake styringen i livet ditt.
Det er vanlig å skille mellom psykiske vansker og en lidelse. De fleste vil kunne kjenne seg igjen i et eller flere symptomer på angst, kanskje fra et engangstilfelle eller over en lengre periode. Dersom angsten gjør at du ikke lenger fungerer som tidligere, eller at du føler det går ut over livskvaliteten din, begynner vi å snakke om en angstlidelse.

Sosial fobi
Sterk frykt for å bli negativt oppfattet eller vurdert av andre. Trang til å unngå ulike sosiale settinger.
Generalisert angst
Også kalt bekymringsangst, hvor man hele tiden bekymrer seg og tenker verste-tilfelle-tanker. Stadig uro og fysiske plager er vanlig.
Panikklidelse
Å bli rammet av overveldende frykt, ofte helt uten forvarsel. For noen kan følelsen bli så overveldende at man tror man skal dø (F.eks. er i ferd med å få hjerteinfarkt).

Spesifikke fobier
Intens og ofte overdreven frykt for spesifikke situasjoner, gjenstander, eller dyr (F.eks. hundefobi, flyskrekk, høydeskrekk, bakteriefobi, osv).
Mange som strever med angst, har også andre plager. En vanlig tilleggsdiagnose til angst er depresjon, noe som er naturlig, da mange med angst er fortvilet over sin situasjon og kjenner at livet blir begrenset. Det er heller ikke uvanlig at man får angst som en tilleggsvanske til en primær depresjon. Noen har også relasjonelle vansker eller lav selvfølelse, eller de har med seg belastende erfaringer fra tidligere. Dette har vi lang erfaring med, og vi har høy kompetanse på behandling av andre diagnoser og tilstander enn kun angst.

Henvisningsprosess
psykisk helsevern

KONTAKT DIN FASTLEGE

Ta kontakt med din fastlege/psykolog for time.
HENVISNING 
TIL DPS

Din fastlege/psykolog sender søknad om rett til døgnbehandling til din lokale DPS.VURDERING

Din lokale DPS vurderer hvorvidt du har rett på døgnopphold.INNVILGET DØGNOPPHOLD

Dersom du får innvilget døgnopphold har du rett til å velge og gjennomføre din behandling på WeCare gjennom Fritt behandlingsvalg.
Fra 1. Januar 2023 er Fritt behandlingsvalg avviklet, fra denne dato må man
bruke sin helse/behandlingsforsikring eller betale privat.
LES MER OM FORSIKRING

Behandlingstilbud
Psykisk helse

WeCare er HELFO godkjent innen psykisk helsevern og rus, og går inn under Fritt Behandlingsvalg.
Individualterapi
Fast behandler (psykolog/psykologspesialist)
Ukentlige samtaler med behandler
Behandlingsplan
Behandlingsforløpet evalueres hver 14. dag, iht. pakkeforløpet
Evidensbaserte metoder, som aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi
Gruppeterapi
ACT-gruppen
Ledes av en psykolog
8-10 deltagere
Går over 6 uker, med to gruppemøter per uke
Psykoedukativ gruppe
Oppgavebasert
Traumestabiliserende gruppe
Ledes av psykolog
Ca. 8. deltagere
Går over 8 uker, med to gruppemøter per uke
Psykoedukativ gruppe som er ment å være stabiliserende for traumepasienter
Baserer seg på «tilbake til nåtid» utarbeidet av Modum Bad
Gestaltgruppe
Ledes av en gestaltterapeut
Ca. 8-10 deltagere
Går kontinuerlig med to gruppemøter per uke
Prosessorientert gruppe
Gestaltterapi er en form for psykoterapi og forholder seg til det som skjer «her og nå»
Gestaltterapi legger stor vekt på egenansvar, og har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg
TA KONTAKT

Vårt fagpersonell

Vi jobber tverrfaglig med våre pasienter og ønsker å se hele mennesket. Alle pasienter får tilbud om individuell behandling av psykiater, psykolog, psykologspesialist eller gestaltterapeut.
 • JACKSON RANDELL

  Senior Designer

  MILTON LOPEZ

  Product Manager

  LEO BENITEZ

  Meteor Developer

  HELEN PIRES

  General Manager
 • Cathrine Seim

  UI/UX Designer

  Hilde Helland

  CEO

  LOUIS TAYLOR

  Graphic Designer

  ANNA PAYNE

  JS Developer

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram