Arbeidsrettet rehabilitering

Kurs for deg som er sykmeldt, eller står i fare for å bli sykmeldt. Gjennom helhetlig rehabilitering og tilrettelegging er målet at du skal komme tilbake til arbeid og et aktivt liv.

Arbeidsrettet rehabilitering

Kurs for deg som er sykmeldt, eller står i fare for å bli sykmeldt. Gjennom helhetlig rehabilitering og tilrettelegging er målet at du skal komme tilbake til arbeid og et aktivt liv.
Rehabiliteringen kan gi deg økt arbeidskapasitet, bedre livskvalitet og mestring, og kan være like viktig som medikamenter.

Som en del av rehabiliteringen tar vi også for oss viktige risikofaktorer som er forbundet med livsstil og vaner som mosjon, kosthold, røyking og stress. Hvis du klarer å endre disse vanene kan det gi deg betydelig positiv og varig helsegevinst.

Vårt tverrfaglige team har høy faglig kompetanse og består av fysioterapeuter, sykepleiere, treningsinstruktør, jobbrådgiver, lege og psykolog.

Vi har både døgnplasser og dagplasser. Hvilken type opphold du blir tilbudt varierer ut fra bosted og hvorvidt du har et arbeidsforhold ved innsøking.
Kort beskrivelse

Rehabiliteringskurset vårt skal bidra til å gi deg:
Varig positiv endring i livsstil og vaner
Bedre mestring av sykdom og økt livskvalitet
Mulighet til å bli værende i arbeid
Passer for

Kurset passer for deg som ønsker å vende tilbake til arbeid, et aktivt liv og å mestre hverdagen igjen. For å delta på kurset må du være selvhjulpen og i stand til å være med på variert fysisk aktivitet.
Behandlingsdetaljer

Rehabiliteringskurset går over tre uker og legger spesielt vekt på elementer som reduserer risikoen for sykdom som blant annet trening, kosthold, stressmestring og røykeslutt.

De fleste aktivitetene er gruppebasert, men vi tilpasser individuelt i forhold til de behovene og målene du har for oppholdet.

Kurset handler først og fremst om å gi deg en varig livsstilsendring som kan gi betydelige helseeffekter:
Du kommer i bedre form og får økt funksjonsnivå både fysisk, psykisk og sosialt
Du får mer kunnskap om din egen helse. Det gir større selvinnsikt og motivasjon
Du møter andre i samme situasjon og kan utveksle erfaringer

Slik kan du få behandling hos oss

Det er flere måter å betale for opphold hos oss, de vanligste er behandlingsforsikring fra arbeidsgiver, privat helseforsikring eller betale privat.

ARBEIDSGIVERS BEHANDLINGS-
FORSIKRING

Behandlingsforsikring er en helseforsikring som gir deg raskere behandling og avklaring ved sykdom eller skade. Du slipper offentlig helsekø og får rask behandling i det private helsevesenet, helt/ofte uten egenandel.

LES MER
 

PRIVAT
HELSE-
FORSIKRING

En helseforsikring skal sikre deg rask behandling for skader og sykdommer. Det er ikke slik at du automatisk sendes over på et privat sykehus, men venter du mer enn 10-15 dager i helsekø, kjøper forsikringsselskapet normalt plass til deg i privat helsevesen
LES MER
 

BETALE
PRIVAT

Vi tilbyr privat behandlings-opphold på 1-5 uker for pasienter som ønsker å legge seg inn selv eller er pårørende. 
Vi har 1-5 ukers opphold med kartlegging og tilpasset behandling. Vi har også
en ukes kartlegging og behandlingspakke.
Ring for pris!
LES MER
 
Fra 1. januar 2023 dekker ikke staten privat innleggelse via Fritt behandlingsvalg.

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram