Arbeidsrettet rehabilitering

Kurs for deg som er sykmeldt, eller står i fare for å bli sykmeldt. Gjennom helhetlig rehabilitering og tilrettelegging er målet at du skal komme tilbake til arbeid og et aktivt liv.

Arbeidsrettet rehabilitering

Kurs for deg som er sykmeldt, eller står i fare for å bli sykmeldt. Gjennom helhetlig rehabilitering og tilrettelegging er målet at du skal komme tilbake til arbeid og et aktivt liv.
Rehabiliteringen kan gi deg økt arbeidskapasitet, bedre livskvalitet og mestring, og kan være like viktig som medikamenter.

Som en del av rehabiliteringen tar vi også for oss viktige risikofaktorer som er forbundet med livsstil og vaner som mosjon, kosthold, røyking og stress. Hvis du klarer å endre disse vanene kan det gi deg betydelig positiv og varig helsegevinst.

Vårt tverrfaglige team har høy faglig kompetanse og består av fysioterapeuter, sykepleiere, treningsinstruktør, jobbrådgiver, lege og psykolog.

Vi har både døgnplasser og dagplasser. Hvilken type opphold du blir tilbudt varierer ut fra bosted og hvorvidt du har et arbeidsforhold ved innsøking.
Kort beskrivelse

Rehabiliteringskurset vårt skal bidra til å gi deg:
Varig positiv endring i livsstil og vaner
Bedre mestring av sykdom og økt livskvalitet
Mulighet til å bli værende i arbeid.
Passer for

Kurset passer for deg som ønsker å vende tilbake til arbeid, et aktivt liv og å mestre hverdagen igjen. For å delta på kurset må du være selvhjulpen og i stand til å være med på variert fysisk aktivitet.
Behandlingsdetaljer

Rehabiliteringskurset går over tre uker og legger spesielt vekt på elementer som reduserer risikoen for sykdom som blant annet trening, kosthold, stressmestring og røykeslutt.

De fleste aktivitetene er gruppebasert, men vi tilpasser individuelt i forhold til de behovene og målene du har for oppholdet.

Kurset handler først og fremst om å gi deg en varig livsstilsendring som kan gi betydelige helseeffekter:
Du kommer i bedre form og får økt funksjonsnivå både fysisk, psykisk og sosialt
Du får mer kunnskap om din egen helse. Det gir større selvinnsikt og motivasjon
Du møter andre i samme situasjon og kan utveksle erfaringer.

Henvisningsprosess
rehabilitering

Det er to ulike henvisningsforløp til klinikken,
enten via sykehus eller fastlegen

KONTAKT SYKEHUS

Sykehus sender søknad m/epikrise direkte til klinikken.
Vi kan motta elektronisk eller via post.

KONTAKT FASTLEGE

Fastlege sender søknad m/epikrise via vurderingsenhet for rehabilitering til den helseregionen du tilhører. (Helse Midt, Helse Sør-Øst, Helse Vest eller Helse Nord)
Henvisningsprosessen er enkel og ovenfor ser du en veileder til oss i WeCare. 

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0694 Oslo

Telefon: +47 907 09 274
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
post@wecareomsorg.no

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram