Avrusning

For mange med rus og / eller alkoholavhengighet kan det være vanskelig å slutte på egenhånd, eller kun via poliklinisk oppfølging. Da kan det være aktuelt med avrusning på institusjon hvor man får en tettere oppfølging.

Avrusning

For mange med rus og / eller alkoholavhengighet kan det være vanskelig å slutte på egenhånd, eller kun via poliklinisk oppfølging. Da kan det være aktuelt med avrusning på institusjon hvor man får en tettere oppfølging.
Vi tilbyr avrusningsopphold, med medisinsk avrusning i henhold til nasjonale retningslinjer og faglige standard. Vi har også anledning til lengre avrusningsopphold for pasienter som ønsker å trappe ned på LAR medisiner eller som tidligere har mislyktes med nedtrapping på benzodiazepiner i polikliniske rammer.

Vi tilbyr rusbehandling 
i følgende faser

Avrusning - Fase 1:
Avrusning, avgifting og stabilisering
Vi tar sikte på en forsvarlig og god medisinsk nedtrapping og avrusning
Lengde på opphold vil variere fra pasientens situasjon, men anslagsvis fra 1-6 uker
I tillegg til avrusning, tilbys det motiverende samtaler, individuelt og i grupper
Rusbehandling - Fase 2:
Individuell behandling med fast behandler (psykolog/psykologspesialist)
Gruppeterapi gjennom prosessorientert gruppe hvor pasientene oppfordres til å være delaktige og dele av seg selv og egne erfaringer, samt emosjonsregulering og mindfullness med fokus på å forstå egne følelser og reaksjoner.
Fokus på endring av rusatferd og følelsesmessige mønstre som opprettholder rusproblematikk
Ved komorbide tilstander, vil også somatisk eller psykisk helse behandles samtidig. Vi tar også inn ROP og LAR pasienter
Anslått lengde er 1-5 måneder
Rusbehandling - Fase 3:
Overgang fra institusjon til hjemmet er en veldig sårbar fase. Vi tilpasser en gradvis overgang til livet utenfor klinikken
Sammen med sosionom, planlegges videre løp med skole/jobb, arbeidsrelatert trening og eventuell tilkobling til lokale ettervernstilbud for den enkelte.
Anslått lenge er 1-3 måneder
TA KONTAKT

Slik kan du få behandling hos oss

Det er flere måter å betale for opphold hos oss, de vanligste er behandlingsforsikring fra arbeidsgiver, privat helseforsikring eller betale privat.

ARBEIDSGIVERS BEHANDLINGS-
FORSIKRING

Behandlingsforsikring er en helseforsikring som gir deg raskere behandling og avklaring ved sykdom eller skade. Du slipper offentlig helsekø og får rask behandling i det private helsevesenet, helt/ofte uten egenandel.

LES MER
 

PRIVAT
HELSE-
FORSIKRING

En helseforsikring skal sikre deg rask behandling for skader og sykdommer. Det er ikke slik at du automatisk sendes over på et privat sykehus, men venter du mer enn 10-15 dager i helsekø, kjøper forsikringsselskapet normalt plass til deg i privat helsevesen
LES MER
 

BETALE
PRIVAT

Vi tilbyr privat behandlings-opphold på 1-5 uker for pasienter som ønsker å legge seg inn selv eller er pårørende. 
Vi har 1-5 ukers opphold med kartlegging og tilpasset behandling. Vi har også
en ukes kartlegging og behandlingspakke.
Ring for pris!
LES MER
 
Fra 1. januar 2023 dekker ikke staten privat innleggelse via Fritt behandlingsvalg.

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram