Behandlingstilbud rus

Rusproblemer kan ramme alle, i alle aldre. Det finnes ulike tilbud som kan hjelpe deg. Hva slags hjelp du bør søke, kommer blant annet an på hvor alvorlig rusproblemet er.

Vi tilbyr rusbehandling 
i følgende faser

Avrusning - Fase 1:
Avrusning, avgifting og stabilisering
Vi tar sikte på en forsvarlig og god medisinsk nedtrapping og avrusning
Lengde på opphold vil variere fra pasientens situasjon, men anslagsvis fra 1-6 uker
I tillegg til avrusning, tilbys det motiverende samtaler, individuelt og i grupper
Rusbehandling - Fase 2:
Individuell behandling med fast behandler (psykolog/psykologspesialist)
Gruppeterapi gjennom prosessorientert gruppe hvor pasientene oppfordres til å være delaktige og dele av seg selv og egne erfaringer, samt emosjonsregulering og mindfullness med fokus på å forstå egne følelser og reaksjoner.
Fokus på endring av rusatferd og følelsesmessige mønstre som opprettholder rusproblematikk
Ved komorbide tilstander, vil også somatisk eller psykisk helse behandles samtidig. Vi tar også inn ROP og LAR pasienter
Anslått lengde er 1-5 måneder
Rusbehandling - Fase 3:
Overgang fra institusjon til hjemmet er en veldig sårbar fase. Vi tilpasser en gradvis overgang til livet utenfor klinikken
Sammen med sosionom, planlegges videre løp med skole/jobb, arbeidsrelatert trening og eventuell tilkobling til lokale ettervernstilbud for den enkelte.
Anslått lenge er 1-3 måneder
TA KONTAKT

Henvisningsprosess
rus

KONTAKT FASTLEGE

Fastlegen, NAV eller andre med henvisningsrett sender henvisning til vurderingsenheten. 
 

FÅ VURDERING

Den lokal vurderingsenheten avgjør om du får innvilget rett til døgnbehandling i institusjon.
 

START BEHANDLING

Dersom du får rett til TSB kan du raskt starte behandlingen hos oss. Behandlingskostnaden dekkes av det offentlige. 
 

Fra 1. Januar 2023 så Fritt behandlingsvalg avviklet, fra denne dato må man
bruke sin behandlingsforsikring eller betale privat. 
LES MER OM FORSIKRING

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram