Diagnoser

Vi tilbyr døgnbehandling innen psykisk helsevern for voksne over 18 år.

Alle mennesker har rett på et godt liv, uavhengig av sykdom eller diagnose.

Vi har bred erfaring etter flere år i helsevesenet, både fra kommunal, ideell og privat regi. Vi leverer tjenester innen psykisk helsevern og rus på vegne av det offentlige. Med andre ord, det koster deg ikke noe mer å velge oss – du blir kanskje bare enda mer fornøyd!

Angst, fobier og tvangslidelser

Tvang- og angstlidelser er vanlige psykiske lidelser som kjennetegnes av unngåelsesatferd, katastrofetanker og høy grad av autonom aktivering.

Heldigvis finnes det gode behandlingsalternativer gjennom psykoedukasjon, eksponering og verktøy til å regulere emosjoner. Vi tilbyr behandling der hvor døgnbehandling er ansett som hensiktsmessig.
TA KONTAKT

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse kjennetegnes av perioder med depresjon og perioder med hypomani eller maniske perioder. Enkelte opplever god effekt av medisiner, mens andre ønsker å klare seg uten medikamenter eller med så lite som mulig. Vi tilpasser medikamentell behandling i samarbeid med pasienten. Samtidig er det ofte nødvendig å finne en balanse i livet. Dette innebærer ofte gode rutiner rundt søvn og aktivitet. Gode mestringsstrategier og innsikt i egne mønstre vil også være nyttig for mange med denne lidelsen.
TA KONTAKT

Depressive lidelser

Depresjon kjennetegnes av manglende glede, grubling og nedsatt funksjon, og er en vanlig psykisk lidelse.

Hensikten med behandlingen vår er å finne tilbake meningen med livet, komme i gang med aktiviteter og handlinger som gir verdi for pasienten. I tillegg få hjelp til å flytte fokus fra tankekjør ved hjelp av ACT eller CBT.
TA KONTAKT

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse er en betegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten.

Vi tilbyr et tilpasset behandlingsopphold for spiseforstyrrelser med kognitiv terapi, mindfullness, ACT, kostplan og aktivitetsplan. Hvor deler av behandlingen kan foregå i gruppe. 
TA KONTAKT

PTSD/Traumer

Traumer kan gi utslag i en rekke ulike symptomer som på ulikt vis forringer livskvaliteten.

Vi tilbyr traumestabiliserende gruppe og individuelt tilpasset behandling for PTSD og komplekse traumer.
TA KONTAKT

Vi tilbyr behandling 
innenfor følgende diagnoser:

Spiseforstyrrelser
Angst, fobier, tvangslidelser
Depressive lidelser
Alderspsykiatri
Bipolare lidelser
Personlighetsforstyrrelse
Dissosiative lidelser
Komplekse traumer 
TA KONTAKT

Slik kan du få behandling hos oss

Det er flere måter å betale for opphold hos oss, de vanligste er behandlingsforsikring fra arbeidsgiver, privat helseforsikring eller betale privat.

ARBEIDSGIVERS BEHANDLINGS-
FORSIKRING

Behandlingsforsikring er en helseforsikring som gir deg raskere behandling og avklaring ved sykdom eller skade. Du slipper offentlig helsekø og får rask behandling i det private helsevesenet, helt/ofte uten egenandel.

LES MER
 

PRIVAT
HELSE-
FORSIKRING

En helseforsikring skal sikre deg rask behandling for skader og sykdommer. Det er ikke slik at du automatisk sendes over på et privat sykehus, men venter du mer enn 10-15 dager i helsekø, kjøper forsikringsselskapet normalt plass til deg i privat helsevesen
LES MER
 

BETALE
PRIVAT

Vi tilbyr privat behandlings-opphold på 1-5 uker for pasienter som ønsker å legge seg inn selv eller er pårørende. 
Vi har 1-5 ukers opphold med kartlegging og tilpasset behandling. Vi har også
en ukes kartlegging og behandlingspakke.
Ring for pris!
LES MER
 
Fra 1. januar 2023 dekker ikke staten privat innleggelse via Fritt behandlingsvalg.

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram