Hjerteutredning

Vi tilbyr undersøkelse og behandling innen hjerte, nevrologi, ledd- og muskelplager (poliklinisk fysioterapi).

Hjerteutredning

Denne grunnleggende undersøkelsen er aktuell ved de fleste typer hjertesymptomer eller ved høy risiko for hjertesykdom.
Når vi avdekker problemer med hjertet på et tidlig tidspunkt kan vi hindre varige skader på hjertet og videre utvikling av sykdommen.
Hjerteutredningen utføres av kardiolog og inneholder alle nødvendige undersøkelser. Både ultralyd av hjertet, EKG, måling av blodtrykk, langtids EKG-registrering, blodprøver og belastnings-EKG, dersom det er indikasjon for dette.

Henvisningsprosess
poliklinikk

KONTAKT FASTLEGE

Fastlege sender søknad m/epikrise direkte til klinikken.
Vi kan motta elektronisk eller via post.

FRITT BEHANDLINGSVALG

Fastlege sender søknad m/epikrise via vurderingsenhet for rehabilitering til den helseregionen du tilhører. (Helse Midt, Helse Sør-Øst, Helse Vest eller Helse-Nord)
Du kan også bestille selv, uten henvisning. Da dekkes ikke behandlingen og du betaler selv.

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0694 Oslo

Telefon: +47 907 09 274
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
post@wecareomsorg.no

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram