Kreftdiagnose

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft.

Kreftdiagnose

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft.
Å få en kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner, utfordre mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Dette fokuserer vi på i rehabiliteringsprosessen for å hjelpe deltagerne til å håndtere den nye hverdagen.
Kort beskrivelse
Tverrfaglig kompetanseteam: En fast koordinator følger deg som deltaker hele veien. Vårt team består av fysikalskmedisiner, psykolog, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, og idrettsfysiolog.
Behandlingsdetaljer
Fysisk aktivitet og trening
Vi tilbyr en individuelt tilpasset aktivitetsplan som sikrer gode og
varige rutiner som du også mestrer i dagliglivet.

Ernæring
Undervisning, individuelle samtaler og smarte matvaner i hverdagen.
Det er mye helse i gode matvaner.

Psykisk helse
Undervisning, mestringsaktiviteter i gruppe og individuelle samtaler,
for å fremme god psykisk helse og sikre hensiktsmessige valg.


Arbeidsliv
Individuelt tilpasset bistand for å bevare og styrke mulighetene for å komme i arbeid eller studier.
Passer for
Voksne (over 18 år) som skal til behandling, er under behandling,
er ferdig med behandling, opplever seneffekter etter kreftbehandling.
Tilbudet kan gis til både kurative (helbredende) og palliative (lindrende) pasienter.

Henvisningsprosess
rehabilitering

Det er to ulike henvisningsforløp til klinikken,
enten via sykehus eller fastlegen

KONTAKT SYKEHUS

Sykehus sender søknad m/epikrise direkte til klinikken.
Vi kan motta elektronisk eller via post.

KONTAKT FASTLEGE

Fastlege sender søknad m/epikrise via vurderingsenhet for rehabilitering til den helseregionen du tilhører. (Helse Midt, Helse Sør-Øst, Helse Vest eller Helse Nord)
Henvisningsprosessen er enkel og ovenfor ser du en veileder til oss i WeCare. 

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0694 Oslo

Telefon: +47 907 09 274
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
post@wecareomsorg.no

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram