Behandlingstilbud krigsveteraner

Vi fokuserer på veteraner med komplekse psykiske helsebehov som har oppstått  mens eller etter de tjenestegjorde i forsvaret.

Behandling for krigsveteraner

Vi fokuserer på veteraner med komplekse psykiske helsebehov som har oppstått mens eller etter de tjenestegjorde i forsvaret.

TA KONTAKT

Det første steget for deg å gi deg hjelp er å kontakte oss for en samtale!

Du vil snakke med en psykolog som vil stille deg spørsmål om din militærtjeneste, områder av livet ditt som du trenger hjelp til, spesielt din mentale helse, men også yrke, fysisk helse, bolig og økonomi eller relasjoner.
 

EVALUERING

Teamet vårt av spesialister på psykisk helse vil vurdere dine behov og kartlegge hvordan vi  kan hjelpe deg, vil vi be deg delta på en samtale for å diskutere problemene dine. 

Noen ganger kan det være andre tjenester som er bedre egnet til å hjelpe deg. Teamene våre vil jobbe med den tjenesten for å hjelpe deg med å få tilgang til behandlingen du trenger.
 

BEHANDLING

Etter vurdering vil et personlig behandlingsopplegg  bli utformet for deg. Dette vil inkludere behandlingsmoduler levert av våre kliniske team for å hjelpe deg med din mentale helse. Behandlingsveien din kan inkludere moduler fra følgende behandlingspakker: PTSD Angst , Håndtere konsekvensene av traumer, Traumefokusert terapi og hvordan se fremover.
 
LEARN MORE

Behandlingsformer

Vi tilbyr behandling til veteraner fra det norske forsvaret, ikke-operative reservister og stab.
Hvem kan vi behandle?
Vi tilbyr behandling til veteraner fra det norske forsvaret, ikke-operative reservister og stab. De må være bostedsregistrert i Norge og registrert hos en norsk fastlege og har komplekse traumerelaterte eller stressrelaterte psykiske problemer som følge av militærtjeneste, for eksempel:

• PTSD
• TBI-Mentale problemer
• Angst
• Depresjon
• Rusproblemer
• Overgangen fra militært til sivilt
• Moralsk skade
• Fysiske vansker i tillegg til   

  komplekse psykiske problemer.
Etter vurdering kan behandlingsveien din omfatte:

Bygge resiliens og kontrollere daglige verktøy som gjør deg i stand til å håndtere din mentale helse bedre og forbedre livskvaliteten din. Du kan for eksempel lære måter å redusere hvor mye du drikker, for å hjelpe deg med å føle deg mindre engstelig eller dårlig i humøret og finne måter å stoppe traumeminner som forstyrrer dagliglivet, eller håndtere mareritt som påvirker søvnen din.
Håndtering av konsekvensene av traumebehandlinger kan hjelpe deg til å føle deg bedre med deg selv, spesielt hvis du sliter med skyld eller skam over fortiden din. Annen hjelp inkluderer støtte til å forstå og håndtere overveldende følelser, som sinne eller frykt, eller å hjelpe hvis du føler deg "avskåret" fra følelsene dine. Du kan også få hjelp til å håndtere relasjoner bedre.
Traumefokusert terapi er en-til-en spesialistbehandling som innebærer å snakke om traumatiske opplevelser på en måte du kan takle, for å redusere symptomene dine. Du kan finne det lettere å "gjenbesøke" traumatiske minner ved hjelp av (kunstterapi/trening/annet?), en tilnærming som handler mer om kreativitet/trening, og mindre fokusert på å snakke.

Se frem samtaler for å hjelpe deg med å finne måter å bruke tiden din på aktiviteter som er viktige for deg, inkludert relasjoner, familie, fritid, arbeid, livssituasjoner og annet som betyr noe for deg.

Behandlingstilbud
Psykisk helse

WeCare er HELFO godkjent innen psykisk helsevern og rus, og går inn under Fritt Behandlingsvalg.
Individualterapi
Fast behandler (psykolog/psykologspesialist)
Ukentlige samtaler med behandler
Behandlingsplan
Behandlingsforløpet evalueres hver 14. dag, iht. pakkeforløpet
Evidensbaserte metoder, som aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi
Gruppeterapi
ACT-gruppen
Ledes av en psykolog
8-10 deltagere
Går over 6 uker, med to gruppemøter per uke
Psykoedukativ gruppe
Oppgavebasert
Traumestabiliserende gruppe
Ledes av psykolog
Ca. 8. deltagere
Går over 8 uker, med to gruppemøter per uke
Psykoedukativ gruppe som er ment å være stabiliserende for traumepasienter
Baserer seg på «tilbake til nåtid» utarbeidet av Modum Bad
Gestaltgruppe
Ledes av en gestaltterapeut
Ca. 8-10 deltagere
Går kontinuerlig med to gruppemøter per uke
Prosessorientert gruppe
Gestaltterapi er en form for psykoterapi og forholder seg til det som skjer «her og nå»
Gestaltterapi legger stor vekt på egenansvar, og har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg
TA KONTAKT

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram