Nevrolog

Vi tilbyr undersøkelse og behandling innen hjerte, nevrologi, ledd- og muskelplager (poliklinisk fysioterapi).

Utredning hos nevrolog

Vår nevrolog tilbyr grundig sjekk og oppfølging for nevrologiske sykdommer og skader i nervesystemet.
Trenger du oppfølging etter hjerneslag, eller utredning for hodepine og migrene? 

Har du nerveskader i armene eller bena, eller nakke- og ryggsmerter? Plages du av svimmelhet eller nummenhet? 

Har du behov for vurdering i forhold til andre nevrologiske tilstander?

Hvis du har hatt hjerneslag kan vi tilby poliklinisk oppfølging i tiden etter at du har kommet hjem fra sykehus eller rehabiliteringsopphold.

For å sikre høy kvalitet og kompetanse i det diagnostiske arbeidet samarbeider nevrologen vår tett med de kliniske nevrofysiologene, som utfører nødvendige tilleggsundersøkelser når dette er nødvendig.
Kort beskrivelse
En nevrologisk undersøkelse innebærer en omfattende kartlegging for å sjekke om symptomene du har skyldes en sykdom i nervesystemet.
Først går vi gjennom sykehistorien din. Deretter tar vi en grundig nevrologisk undersøkelse for å finne ut hvor i nervesystemet symptomene kommer fra.

Hvis du har kronisk migrene (15 dager med hodepine eller mer i måneden, hvor minst åtte er migreneanfall) kan behandling med injeksjoner være effektivt.

Vi tilbyr behandling av kronisk migrene med injeksjoner etter retningslinjer utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine.
Symptomer
Du kan ha stor nytte av å gå til en nevrolog hvis du har symptomer som:
Hodepine/migrene/svimmelhet
Smertetilstander i ansikt som ved trigeminus nevralgi
Smertetilstander i nakke, rygg eller bena som ved skiveprolaps
Tap av førligheten i hender eller føtter (polynevropati)
Nummenhet
Kraftsvikt/gangvansker
Ufrivillige bevegelser
Talevansker
Dobbeltsyn
Du kan ha stor nytte av å gå til en nevrolog hvis du har symptomer som:
Betennelsessykdom i nervesystemet
Parkinsons sykdom 
Epilepsi (har opplevd epileptiske anfall)
TA KONTAKT

Henvisningsprosess
poliklinikk

KONTAKT FASTLEGE

Fastlege sender søknad m/epikrise direkte til klinikken.
Vi kan motta elektronisk eller via post.

FRITT BEHANDLINGSVALG

Fastlege sender søknad m/epikrise via vurderingsenhet for rehabilitering til den helseregionen du tilhører. (Helse Midt, Helse Sør-Øst, Helse Vest eller Helse-Nord)
Du kan også bestille selv, uten henvisning. Da dekkes ikke behandlingen og du betaler selv.

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0694 Oslo

Telefon: +47 907 09 274
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
post@wecareomsorg.no

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram