Overvekt

Opptrening og livsstilbehandling for personer med sykelig overvekt.

Overvekt

Opptrening og livsstilbehandling for personer med sykelig overvekt.
Kort beskrivelse:

Rehabiliteringen skal gjøre deg bevisst på din livsstil, gi deg struktur på hverdagen, fysisk aktivitet og kostholdsveiledning. Målet er varig livsstilsendring og redusert risiko for sykdom.

Oppholdet skal på best mulig måte legge til rette for å bevare og bedre din funksjon i dagliglivet, innarbeide rutiner for fysisk aktivitet og regelmessige måltider. Det er lagt til rette for vektreduksjon.

For deltakere som er klarert for fedmeoperasjon er målsettingen å forberede deltakerne på operasjon og tiden etterpå.
Passer for:

Oppholdet med fokus på livsstilsendring og opptrening passer for deg som er godkjent for fedmekirurgi og venter på operasjonen, men trenger hjelp til livsstilsendring.
har gjennomført fedmekirurgi og trenger hjelp til å endre livsstil.
ikke skal opereres, men trenger hjelp til å endre livsstil.
Siden du må bevege deg en del mellom boligen, spisesalen og treningsfasilitetene må du være selvhjulpen og klare noe fysisk aktivitet.
Behandlingsdetaljer:

Når du kommer til oss blir du en del av en gruppe på cirka ti personer. Oppholdet går over tre uker. Vi legger vekt på kognitive teknikker, å lære hva kroppen tåler av belastning ved fysisk aktivitet, verdien av et sunt kosthold, røykeslutt, livsstilsendringer, økt mestring og livskvalitet.

God kartlegging er helt nødvendig. Vi tar utgangspunkt i utredningen fra henvisende instans, testresultater og samtaler med fagpersonell ved innkomst. Du skal den første uken, med veiledning av fagpersonell, formulere egne mål og forventninger til oppholdet. Dette berører også tankeprosessen vedrørende mer langsiktige mål.

Rehabiliteringsoppholdet er gruppebasert, men tilpasses individuelt etter behov.

Henvisningsprosess
rehabilitering

Det er to ulike henvisningsforløp til klinikken,
enten via sykehus eller fastlegen

KONTAKT SYKEHUS

Sykehus sender søknad m/epikrise direkte til klinikken.
Vi kan motta elektronisk eller via post.

KONTAKT FASTLEGE

Fastlege sender søknad m/epikrise via vurderingsenhet for rehabilitering til den helseregionen du tilhører. (Helse Midt, Helse Sør-Øst, Helse Vest eller Helse Nord)
Henvisningsprosessen er enkel og ovenfor ser du en veileder til oss i WeCare. 

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0694 Oslo

Telefon: +47 907 09 274
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
post@wecareomsorg.no

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram