Poliklinikk

Vi tilbyr undersøkelse og behandling innen hjerte, nevrologi, ledd- og muskelplager (poliklinisk fysioterapi).

Hjerteutredning

Denne grunnleggende undersøkelsen er aktuell ved de fleste typer hjertesymptomer eller ved høy risiko for hjertesykdom.
Når vi avdekker problemer med hjertet på et tidlig tidspunkt kan vi hindre varige skader på hjertet og videre utvikling av sykdommen.
Hjerteutredningen utføres av kardiolog og inneholder alle nødvendige undersøkelser. Både ultralyd av hjertet, EKG, måling av blodtrykk, langtids EKG-registrering, blodprøver og belastnings-EKG, dersom det er indikasjon for dette.

Utredning hos nevrolog

Vår nevrolog tilbyr grundig sjekk og oppfølging for nevrologiske sykdommer og skader i nervesystemet.
Trenger du oppfølging etter hjerneslag, eller utredning for hodepine og migrene? 

Har du nerveskader i armene eller bena, eller nakke- og ryggsmerter? Plages du av svimmelhet eller nummenhet? 

Har du behov for vurdering i forhold til andre nevrologiske tilstander?

Hvis du har hatt hjerneslag kan vi tilby poliklinisk oppfølging i tiden etter at du har kommet hjem fra sykehus eller rehabiliteringsopphold.

For å sikre høy kvalitet og kompetanse i det diagnostiske arbeidet samarbeider nevrologen vår tett med de kliniske nevrofysiologene, som utfører nødvendige tilleggsundersøkelser når dette er nødvendig.
Kort beskrivelse
En nevrologisk undersøkelse innebærer en omfattende kartlegging for å sjekke om symptomene du har skyldes en sykdom i nervesystemet.

Først går vi gjennom sykehistorien din. Deretter tar vi en grundig nevrologisk undersøkelse for å finne ut hvor i nervesystemet symptomene kommer fra.

Hvis du har kronisk migrene (15 dager med hodepine eller mer i måneden, hvor minst åtte er migreneanfall) kan behandling med injeksjoner være effektivt.

Vi tilbyr behandling av kronisk migrene med injeksjoner etter retningslinjer utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine.
Symptomer
Du kan ha stor nytte av å gå til en nevrolog hvis du har symptomer som:
Hodepine/migrene
Svimmelhet
Smertetilstander i ansikt som ved trigeminus nevralgi
Smertetilstander i nakke, rygg eller bena som ved skiveprolaps
Tap av førligheten i hender eller føtter (polynevropati)
Nummenhet
Kraftsvikt/gangvansker
Ufrivillige bevegelser
Talevansker
Dobbeltsyn
Du kan ha stor nytte av å gå til en nevrolog hvis du har symptomer som:
Betennelsessykdom i nervesystemet
Parkinsons sykdom (symptomer som ufrivillig skjelving, stive muskler, langsomme bevegelser og/eller dårlig balanse/koordinasjon).
Epilepsi (har opplevd epileptiske anfall)
TA KONTAKT

Privat konsultasjon
hos fysioterapeut

Hos våre fysioterapeuter i Bergen får du en grundig undersøkelse basert på din sykehistorie. For å komme frem til riktig behandling er vi avhengig av å finne riktig diagnose. Våre fysioterapeuter baserer seg på vitenskapelig dokumenterte undersøkelser og hjelper deg til å bli friskere.
Wecare Bergen har fysioterapeuter med lang erfaring innen ledd-, muskel- og skjelettskader, artrose, hjertesykdom og mye mer.
Våre fysioterapeuter hjelper deg med:
Plager i nakke, skulder og rygg
Artrose i kne og hofte
Muskel- og skjelettplager
Hjerterehabilitering
Hjertesykdom
Ryggrehabilitering av pasienter med langvarige ryggplager
Trening: veiledning og oppfølging
Livsstilsveiledning og motivasjon

Henvisning
poliklinikk

KONTAKT FASTLEGE

Fastlege sender søknad m/epikrise direkte til klinikken.
Vi kan motta elektronisk eller via post.

FRITT BEHANDLINGSVALG

Fastlege sender søknad m/epikrise via Vurderingsenhet for rehabilitering til den Helse Regionen du tilhører. ( Helse Midt, Helse Sør Øst, Helse Vest eller Helse Nord )
Du kan også bestille selv, uten henvisning. Da dekkes ikke behandlingen og du betaler selv.

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0694 Oslo

Telefon: +47 907 09 274
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
post@wecareomsorg.no

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram