Rehabilitering

Vi leverer tjenester innen rehabilitering innenfor kreft, atrose, treningsskader, overvekt og Arbeidsrettet rehabilitering.

Rehabilitering

En kreftdiagnose eller overvekt kan utløse sterke psykiske reaksjoner, utfordre mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Vårt behandlingstilbud bidrar til refleksjon om hva som påvirker oss og hvordan mestre hverdagen.

Kreftdiagnose

Å få en kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner, utfordre mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Dette fokuserer vi på i rehabiliteringsprosessen for å hjelpe deltagerne til å håndtere den nye hverdagen.

Kort beskrivelse
Tverrfaglig kompetanseteam: En fast koordinator følger deg som deltaker hele veien. Vårt team består av fysikalskmedisiner, psykolog, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, og idrettsfysiolog.
LES MER

Aktiv A – Aktiv med artrose

Aktiv A – Aktiv med artrose er et kurstilbud for deg med artrose. Har du artrose, bør du komme i gang med trening for å redusere kne- eller hoftesmerter.

Medisinsk yoga
Medisinsk yoga passer for alle, du trenger ikke ha erfaring med yoga eller ha en konkret sykdom/plage for å delta. Øvelsene er myke og rolige, men likevel virkningsfulle.
LES MER

Treningsskader

Veiledet trening kan gi bedre framgang enn trening uten veiledning, fordi du får hjelp til å tilpasse motstand og intensitet.

Fysioterapeuten har også kunnskap om ulike sykdommer og skader/slitasje som man må ta hensyn til når man skal komme i gang med trening.

Kom i gang med helsefremmende trening. Vi har lavterskel trening, onsdager og fredager.
LES MER

Overvekt

Opptrening og livsstilbehandling for personer med sykelig overvekt.

Rehabiliteringen skal gjøre deg bevisst på din livsstil, gi deg struktur på hverdagen, fysisk aktivitet og kostholdsveiledning. Målet er varig livsstilsendring og redusert risiko for sykdom.
LES MER

Arbeidsrettet rehabilitering

Kurs for deg som er sykmeldt, eller står i fare for å bli sykmeldt. Gjennom helhetlig rehabilitering og tilrettelegging er målet at du skal komme tilbake til arbeid og et aktivt liv.

Rehabiliteringen kan gi deg økt arbeidskapasitet, bedre livskvalitet og mestring, og kan være like viktig som medikamenter.
LES MER

Vi tilbyr rehabilitering 
innenfor følgende behov:

Kreft
Aktiv med artrose
Treningsskader
Overvekt
Arbeidsrettet rehabilitering
TA KONTAKT

Henvisningsprosess
rehabilitering

Det er to ulike henvisningsforløp til klinikken,
enten via sykehus eller fastlegen

KONTAKT SYKEHUS

Sykehus sender søknad m/epikrise direkte til klinikken.
Vi kan motta elektronisk eller via post.

KONTAKT FASTLEGE

Fastlege sender søknad m/epikrise via vurderingsenhet for rehabilitering til den helseregionen du tilhører. (Helse Midt, Helse Sør-Øst, Helse Vest eller Helse Nord)
Henvisningsprosessen er enkel og ovenfor ser du en veileder til oss i WeCare. 

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0694 Oslo

Telefon: +47 907 09 274
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
post@wecareomsorg.no

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram