Rusbehandling

For mange med avhengighet, om det er rus eller alkohol er det nødvendig med et lengre opphold for å bryte med destruktive mønstre.

Rusbehandling

For mange med avhengighet, om det er rus eller alkohol, er det nødvendig med et lengre opphold for å bryte med destruktive mønstre.
Vi tilbyr en pasientsentrert behandling, hvor pasienten er delaktig i å utforme sine egne behandlingsmål. Og tilbyr blant annet individuelt tilpasset terapi og gruppebehandling knyttet mot rusmestring basert på ACT (acceptance and commitment therapy). Hvor målsetningen er å finne nye handlingsmønstre basert på egne verdier.  

Vi tilbyr rusbehandling 
i følgende faser

Avrusning - Fase 1:
Avrusning, avgifting og stabilisering
Vi tar sikte på en forsvarlig og god medisinsk nedtrapping og avrusning
Lengde på opphold vil variere fra pasientens situasjon, men anslagsvis fra 1-6 uker
I tillegg til avrusning, tilbys det motiverende samtaler, individuelt og i grupper
Rusbehandling - Fase 2:
Individuell behandling med fast behandler (psykolog/psykologspesialist)
Gruppeterapi gjennom prosessorientert gruppe hvor pasientene oppfordres til å være delaktige og dele av seg selv og egne erfaringer, samt emosjonsregulering og mindfullness med fokus på å forstå egne følelser og reaksjoner.
Fokus på endring av rusatferd og følelsesmessige mønstre som opprettholder rusproblematikk
Ved komorbide tilstander, vil også somatisk eller psykisk helse behandles samtidig. Vi tar også inn ROP og LAR pasienter
Anslått lengde er 1-5 måneder
Rusbehandling - Fase 3:
Overgang fra institusjon til hjemmet er en veldig sårbar fase. Vi tilpasser en gradvis overgang til livet utenfor klinikken
Sammen med sosionom, planlegges videre løp med skole/jobb, arbeidsrelatert trening og eventuell tilkobling til lokale ettervernstilbud for den enkelte.
Anslått lenge er 1-3 måneder
TA KONTAKT

Henvisningsprosess
rus

KONTAKT FASTLEGE

Fastlegen, NAV eller andre med henvisningsrett sender henvisning til vurderingsenheten. 

FÅ VURDERING

Den lokal vurderingsenheten avgjør om du får innvilget rett til døgnbehandling i institusjon.

START BEHANDLING

Dersom du får rett til TSB kan du raskt starte behandlingen hos oss. Behandlingskostnaden dekkes av det offentlige. 
Henvisningsprosessen er enkel og ovenfor ser du en veileder til oss i WeCare. 
Søknadsprosess gjennom Fritt behandlingsvalg.

WeCare er en privat institusjon som mottar finansiering fra flere kilder.
Vi skal ikke legges ned.

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0694 Oslo

Telefon: +47 907 09 274
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
post@wecareomsorg.no

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram