Rusbehandling

For mange med avhengighet, om det er rus eller alkohol er det nødvendig med et lengre opphold for å bryte med destruktive mønstre.

Rusbehandling

For mange med avhengighet, om det er rus eller alkohol, er det nødvendig med et lengre opphold for å bryte med destruktive mønstre.
Vi tilbyr en pasientsentrert behandling, hvor pasienten er delaktig i å utforme sine egne behandlingsmål. Og tilbyr blant annet individuelt tilpasset terapi og gruppebehandling knyttet mot rusmestring basert på ACT (acceptance and commitment therapy). Hvor målsetningen er å finne nye handlingsmønstre basert på egne verdier.  

Vi tilbyr rusbehandling 
i følgende faser

Avrusning - Fase 1:
Avrusning, avgifting og stabilisering
Vi tar sikte på en forsvarlig og god medisinsk nedtrapping og avrusning
Lengde på opphold vil variere fra pasientens situasjon, men anslagsvis fra 1-6 uker
I tillegg til avrusning, tilbys det motiverende samtaler, individuelt og i grupper
Rusbehandling - Fase 2:
Individuell behandling med fast behandler (psykolog/psykologspesialist)
Gruppeterapi gjennom prosessorientert gruppe hvor pasientene oppfordres til å være delaktige og dele av seg selv og egne erfaringer, samt emosjonsregulering og mindfullness med fokus på å forstå egne følelser og reaksjoner.
Fokus på endring av rusatferd og følelsesmessige mønstre som opprettholder rusproblematikk
Ved komorbide tilstander, vil også somatisk eller psykisk helse behandles samtidig. Vi tar også inn ROP og LAR pasienter
Anslått lengde er 1-5 måneder
Rusbehandling - Fase 3:
Overgang fra institusjon til hjemmet er en veldig sårbar fase. Vi tilpasser en gradvis overgang til livet utenfor klinikken
Sammen med sosionom, planlegges videre løp med skole/jobb, arbeidsrelatert trening og eventuell tilkobling til lokale ettervernstilbud for den enkelte.
Anslått lenge er 1-3 måneder
TA KONTAKT

Slik kan du få behandling hos oss

Det er flere måter å betale for opphold hos oss, de vanligste er behandlingsforsikring fra arbeidsgiver, privat helseforsikring eller betale privat.

ARBEIDSGIVERS BEHANDLINGS-
FORSIKRING

Behandlingsforsikring er en helseforsikring som gir deg raskere behandling og avklaring ved sykdom eller skade. Du slipper offentlig helsekø og får rask behandling i det private helsevesenet, helt/ofte uten egenandel.

LES MER
 

PRIVAT
HELSE-
FORSIKRING

En helseforsikring skal sikre deg rask behandling for skader og sykdommer. Det er ikke slik at du automatisk sendes over på et privat sykehus, men venter du mer enn 10-15 dager i helsekø, kjøper forsikringsselskapet normalt plass til deg i privat helsevesen
LES MER
 

BETALE
PRIVAT

Vi tilbyr privat behandlings-opphold på 1-5 uker for pasienter som ønsker å legge seg inn selv eller er pårørende. 
Vi har 1-5 ukers opphold med kartlegging og tilpasset behandling. Vi har også
en ukes kartlegging og behandlingspakke.
Ring for pris!
LES MER
 
Fra 1. januar 2023 dekker ikke staten privat innleggelse via Fritt behandlingsvalg.

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram