WeCare Nærland

WeCare Nærland tilbyr tverrfaglig rehabilitering, som dag- og døgntilbud for deg som har gjennomgått kreftsykdom, hjertesykdom, kronisk lungesykdom, sykelig overvekt eller arbeidsrettet rehabilitering. Vi har fokus på mestring og livskvalitet og ønsker å kunne bidra til et aktivt liv.
SPØRSMÅL OG SVARKURSPLAN 2023

Velkommen til
WeCare Nærland

Tilbudet vårt er spesielt tilpasset deg som har en kreftdiagnose, hjertesykdom, kronisk lungesykdom, sykelig overvekt eller arbeidsrettet rehabilitering. Vi hjelper deg på vei med varige livsstilsendringer!
Vi har rehabiliteringskurs over tre uker, støttet av et bredt sammensatt og profesjonelt team innenfor sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, attføring, ernæring og medisin.

Vi har avtale med Helse Vest om spesialisert rehabiliteringstilbud.
Kunnskap, trygghet og inspirasjon
På rehabiliteringssenteret på Nærland blir du møtt av et tverrfaglig rehabiliteringsteam som gir deg kunnskap, trygghet og inspirasjon slik at du kan møte hverdagens utfordringer på en bedre måte. Klinikken ligger i idylliske omgivelser på Nærland, like utenfor Nærbø ved Jærens åkre og strender.Rehabiliteringssenteret ble etablert i 2006 og ligger på Jæren i Rogaland. Vi har avtale med Helse Vest om spesialisert rehabiliteringstilbud.
Behandlingsløpet
Vi tilbyr en tilpasset aktivitetsplan som sikrer gode og varige rutiner som du også mestrer i dagliglivet. Alle deltakere deltar i fysisk aktivitet og treningsopplæring. Rehabiliteringskurset omfatter undervisninger, gruppebaserte og individuelle samtaler for å fremme god psykisk helse og sikre hensiktsmessige valg og varig atferdsendring. 

Vi jobber ut fra den kognitive tilnærmingen, og bruker kognitiv atferdsterapi aktivt i våre undervisninger med fokus på mestring og bevisstgjøring rundt egen helse.

De fleste aktivitetene er gruppebaserte, men med individuell tilpasning, for å imøtekomme den enkeltes rehabiliteringsprosess, og eventuelt kurs og oppfølging i forhold til røykeavvenning.
SPØRSMÅL OG SVAR

Tilbudet vårt er spesielt 
tilpasset deg som har:

Blitt behandlet for kreftsykdom
Har hjertesykdom eller har gjennomgått hjerteoperasjon/ hjertetransplantasjon
Har kronisk lungesykdom
Er sykemeldt eller står i fare for å bli det
Er sykelig overvektig og trenger livsstilsendring. Tilbudet gjelder også livsstilsbehandling før fedmekirurgi
Vi tilbyr også arbeidsrettet rehabilitering. Denne formen for rehabilitering er rettet mot sykemeldte, eller de som står i fare for å bli det grunnet helserelaterte plager. Hensikten er at personer med helseutfordringer skal komme raskere tilbake i arbeid og unngå langvarige sykemeldinger.
Målet vårt er å gi deltakerne hjelp til å få innsikt i hvordan de tenker om seg selv og sine utfordringer. Hovedmålet er å endre følelser og atferd som hemmer livsutfoldelse i hverdagen.

Fasiliteter

Dagopphold hos oss inkluderer rehabiliteringsprogrammet og 4 måltider. Tilbudet egner seg godt for deg som fortsatt er i arbeid. Dersom du er på døgnrehabilitering, disponerer du i tillegg et eget rom med bad, samt 5 måltider.
Øvrige fasiliteter:
Basseng, gymsal og treningsrom
Rom for avslapning og sosialisering
Flotte turområder og strender
Frisbeegolf og sykler til utlån
Felles spisesal med buffet hvor 5 sunne måltider basert på Helsedirektoratets anbefalinger med mye lokale råvarer blir servert hver dag

Henvisningsprosess
rehabilitering

Når du er henvist fra sykehus eller fastlege, og er innvilget rett til rehabilitering, betaler du kun offentlige egenandeler. Du kan også komme på opphold via din helseforsikring/behandlingsforsikring eller som privatbetalende.

KONTAKT SYKEHUS

Sykehus sender søknad m/epikrise direkte til klinikken.
Vi kan motta elektronisk eller via post.


KONTAKT FASTLEGE

Fastlege sender søknad m/epikrise via vurderingsenhet for rehabilitering til den helseregionen du tilhører. (Helse Midt, Helse Sør-Øst, Helse Vest eller Helse Nord)

Henvisningsprosessen er enkel og ovenfor ser du en veileder til oss i WeCare, 
er du usikker på hvordan du går frem for å få plass, ikke nøl med å kontakte oss på telefon, 
så skal vi hjelpe deg. 

Man kan også komme som privatbetalende kunde eller via sitt forsikringsselskap.
Etter avviklingen av Fritt behandlingsvalg er det ikke nødvendig med henvisning, 
men det er en fordel om du har det.
WeCare Nærland passer for deg med kreftdiagnose, hjertesykdom, kronisk lungesykdom eller sykelig overvekt. Vi fokuserer på rehabilitering for mestring og livsglede.

TELEFON

+47 920 66 484 

EPOST

naerland@wecareomsorg.no

ADDRESSE

Nærlandsparken
Grenseveien 12
4365 Nærbø

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram