WeCare Trondheim

Klinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, og for deg som har fedme.
MEDARBEIDEREHELSE MIDT-NORGE RHF

Velkommen til
WeCare Trondheim

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft og for deg som har fedme.
Vi tilbyr ulike program for den enkelte og våre tilbud dekker områder som trening, ernæring, psykisk helse og arbeidsliv. Vi vil, sammen med deg, sette opp en egnet timeplan med bakgrunn i utfordringer, styrker og målsetting og du vil følges opp av din koordinator gjennom hele rehabiliteringsperioden.

Tilbudet ledes av dyktige fagfolk som jobber sammen i tverrfaglig team, hvor hver og en av de ansatte vil kunne gi deg individuell veiledning, ny kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø, som gir selvinnsikt og større mulighet for varig endring.

Rehabilitering - varig endring
Tilbud på dagtid for deg som trenger hjelp til å forandre kosthold, komme i gang med trening eller gjøre andre endringer.

Individuell veiledning, ny kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø gir selvinnsikt og større mulighet for varige livsstilsendringer.

«Vi skal bidra til positive forandringer i livet ditt gjennom økt kunnskap om din egen livssituasjon».

Våre tjenester

KREFTREHABILITERING

En kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner, utfordre mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Vårt rehabiliteringstilbud vil bidra til refleksjoner rundt utfordringer og hvordan mestre hverdagen.
LES MER

FEDMEREHABILITERING

Kortsiktig endring og resultat er noe de fleste kan oppnå, mens varig endring krever standhaftighet, arbeid og støtte over tid. Vårt rehabiliteringstilbud vil bidra til refleksjoner rundt utfordringer og setter fokus livsstilsendring og hverdagsmestring for et lettere liv.
LES MER

ANDRE TRENINGSTILBUD

Våre leger, fysioterapeuter og treningspedagoger vil bistå deg i undersøkelser, kartlegging av fysisk funksjon, treningsveiledning eller bare det å komme i gang.
LES MER

Galleri fra WeCare 
Trondheim

Lei våre lokaler


Våre arealer:
Fullt utstyrt treningsrom – 250 kvm
Matterom – 40 kvm
Fullt utstyrt kjøkken med plass til 30 pers
Undervisningsrom med videoløsning 
Plass til 30 personer
Ta kontakt på trondheim@wecareomsorg.no for ytterligere informasjon

Bli pasient hos oss med

egenbetalt rehabilitering

Et bedre liv med og etter kreft på oppdrag og i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF.
Din fastlege henviser elektronisk og videresender henvisningen til WeCare Trondheim.
Poliklinikk med pasienter i pasientforløp kan henvise direkte til WeCare Trondheim
Det betales egenandel opp til egenandelstak 2.
Sammen kan vi få til et bedre liv!

LIVSTILSKURS

Tilbud over 2,5 timer, 2 kvelder i uken i 4 uker. I tillegg får du 4 uker treningsoppfølging i etterkant. Du får hjelp av et team av lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsveileder. 

I kurset dekker vi tema som kosthold, trening og psykisk helse. Dette vil være både teoretisk og praktisk rettet. – pris 7500,-. Ta kontakt på trondheim@wecareomsorg.no for ytterligere informasjon.

HENVISNING FRA SYKEHUS/FASTLEGE

Vi har rammeavtale med Helse Sør- Øst og Helse Midt Norge, som vil si at du kan henvises til oss fra sykehus eller fastlege.
Helse Midt-Norge RHF

ORDINÆR REHABILITERING

Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet. Hos oss tror vi at det er viktig å etablere økt livsglede og mestring i hverdagen for å nå målene sine. Vi har kurs 5 timer pr dag, 3 dager pr uke i 5 uker. Du blir fulgt opp av tverrfaglig team med lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsveileder. Kurset er både teoretisk og praktisk rettet. - Pris: 30 000,-. 


Ta kontakt på trondheim@wecareomsorg.no for ytterligere informasjon. 
LAST NED BROSJYRE
Behandlingstilbudet leveres av WeCare Trondheim i samarbeid med Helse Midt-Norge.
WeCare Trondheim tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, eller overvekt.

TELEFON

+47 400 00 445

EPOST

trondheim@wecareomsorg.no

ADDRESSE

WeCare Trondheim
Jarleveien 12
7041 Trondheim

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

heartcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram