WeCare henvisningsprosesser

Klinikkene tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, og for deg som har fedme.

Henvisningsprosesser

Pasienter som vurderes for å motta rehabilitering i spesialisthelsetjenesten henvises fra fastlege eller sykehus via regional vurderingsenhet (RVE) for rettighetsgodkjenning til private rehabiliteringsinstitusjoner

KONTAKT SYKEHUS

Pasienter med kreftsykdom kan henvises via sykehus hvis de er i et pasientforløp (i behandling, eller nettopp avsluttet behandling, eller inneliggende pasienter på sykehus.

KONTAKT REGIONAL 
VURDERINGSENHET (RVE)

 Alle andre kreftpasienter skal henvises til regional vurderingsenhet (RVE) i HMN. Dette gjelder alle pasienter henvist fra fastlege og sykehus som ikke dekkes av ovennevnte beskrivelse

Henvisningsprosess
sykelig overvekt

KONTAKT FASTLEGE 

Pasienter henvises til poliklinisk enhet i spesialisthelsetjenesten ved det lokale helseforetak for vurdering/utredning av videre behandling og godkjenning for rehabilitering i helseforetak eller private rehabiliteringsinstitusjoner

Henvisningsprosess
muskel- og skjelettlidelser

KONTAK SYKEHUS

Pasienter i behandlingsforløp etter kreftsykdom henvises direkte fra sykehus. Pasienter som har fullført behandling henvises til RVE for rettighetsgodkjenning
Henvisningsprosessen er enkel og ovenfor ser du en veileder til oss i WeCare. 
WeCare Trondheim tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, eller overvekt.

TELEFON

+47 400 00 445

EPOST

trondheim@wecareomsorg.no

ADDRESSE

WeCare Trondheim
Jarleveien 12
7041 Trondheim

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram