Helse Midt-Norge RHF

HMN har inngått avtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester.

Helse Midt-Norge RHF

HMN har inngått avtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester. WeCare Trondheim er en del av denne avtalen og gjør at pasientene har økt valgfrihet og bidrar til nødvendig kapasitet i regionen. Avtalen med HMN innebærer at pasienter kan søkes inn på tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Man trenger henvising fra fastlege eller sykehus for å få behandling innenfor avtalen. Man betaler kun egenandel.

Bli pasient hos oss med

egenbetalt rehabilitering

Et bedre liv med og etter kreft på oppdrag og i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF.
Din fastlege henviser elektronisk og videresender henvisningen til WeCare Trondheim.
Poliklinikk med pasienter i pasientforløp kan henvise direkte til WeCare Trondheim
Det betales egenandel opp til egenandelstak 2.
Sammen kan vi få til et bedre liv!

LIVSTILSKURS

Tilbud over 2,5 timer, 2 kvelder i uken i 4 uker. I tillegg får du 4 uker treningsoppfølging i etterkant. Du får hjelp av et team av lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsveileder. 

I kurset dekker vi tema som kosthold, trening og psykisk helse. Dette vil være både teoretisk og praktisk rettet. – pris 7500,-. Ta kontakt på trondheim@wecareomsorg.no for ytterligere informasjon.

HENVISNING FRA SYKEHUS/FASTLEGE

Vi har rammeavtale med Helse Sør- Øst og Helse Midt Norge, som vil si at du kan henvises til oss fra sykehus eller fastlege.
Helse Midt-Norge RHF

ORDINÆR REHABILITERING

Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet. Hos oss tror vi at det er viktig å etablere økt livsglede og mestring i hverdagen for å nå målene sine. Vi har kurs 5 timer pr dag, 3 dager pr uke i 5 uker. Du blir fulgt opp av tverrfaglig team med lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsveileder. Kurset er både teoretisk og praktisk rettet. - Pris: 30 000,-. 


Ta kontakt på trondheim@wecareomsorg.no for ytterligere informasjon. 
LAST NED BROSJYRE
Behandlingstilbudet leveres av WeCare Trondheim i samarbeid med Helse Midt-Norge.
WeCare Trondheim tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, eller overvekt.

TELEFON

+47 400 00 445

EPOST

trondheim@wecareomsorg.no

ADDRESSE

WeCare Trondheim
Jarleveien 12
7041 Trondheim

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram