Helse Midt-Norge RHF

Informasjon om avtale

Helse Midt-Norge RHF

HMN har inngått avtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester. WeCare Trondheim er en del av denne avtalen og gjør at pasientene har økt valgfrihet og bidrar til nødvendig kapasitet i regionen. Avtalen med HMN innebærer at pasienter kan søkes inn på tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Man trenger henvising fra fastlege eller sykehus for å få behandling innenfor avtalen. Man betaler kun egenandel.
LES MER OM HENVISNING TIL VÅRE TILBUD!

WeCare Trondheim 
er nå leverandør på 
følgende områder:  

FEDMEREHABILITERING

LESMER

KREFTREHABILITERING

LESMER

REHABILITERING FOR LANGVARIG MUSKEL- OG SKJELETTPLAGER

LESMER
WeCare Trondheim tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, eller overvekt.

TELEFON

+47 400 00 445

EPOST

trondheim@wecareomsorg.no

ADDRESSE

WeCare Trondheim
Jarleveien 12
7041 Trondheim

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: +47 907 09 274
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT

heartcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram