Et bedre liv med
og etter kreft

En kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner, utfordre mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Vårt behandlingstilbud bidrar til refleksjon om hva som påvirker oss og hvordan mestre hverdagen.
MEDARBEIDEREHELSE MIDT-NORGE RHF

Kreftrehabilitering

En kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner, utfordre mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Vårt behandlingstilbud bidrar til refleksjon om hva som påvirker oss og hvordan mestre hverdagen.

MÅLGRUPPE

Målgruppen er voksne (over 18 år) som skal til behandling, er underbehandling, etter behandling og ved seneffekter av kreftsykdom. Tilbudet gis både til kurative (helbredende) og palliative (lindrende) pasienter.

TVERRFAGLIG KOMPETANSETEAM

En fast koordinator følger deg som deltaker hele veien. Vårt team består av fysikalskmedisiner, psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, og idrettsfysiolog.

VARIGHET

Tilrettelagt tilbud, inntil 3 dager per uke, med mulighet for oppfølging i inntil 12 måneder.

BEHANDLINGSFORLØPET

Fysisk aktivitet og trening
Vi tilbyr en individuelt tilpasset aktivitetsplan som sikrer gode og varige rutiner som du også mestrer i dagliglivet.

ERNÆRING

Undervisning, individuelle samtaler og smarte matvaner i hverdagen. Det er mye helse i gode matvaner.

PSYKISK HELSE

Undervisning, mestringsaktiviteter i gruppe og individuelle samtaler, for å fremme god psykisk helse og sikre hensiktsmessige valg.

MEDISINSK YOGA

Læring om økt kroppsbevissthet, større tilstedeværelse, avspenning og stressreduksjon.

ARBEIDSLIV

Individuelt tilpasset bistand for å bevare og styrke mulighetene for å komme i arbeid eller studier.
LAST NED BROSJYRE
Behandlingstilbudet leveres av WeCare Trondheim i samarbeid med Helse Midt-Norge.

Galleri fra WeCare 
Trondheim

Lei våre lokaler


Våre arealer:
Fullt utstyrt treningsrom – 250 kvm
Matterom – 40 kvm
Fullt utstyrt kjøkken med plass til 30 pers
Undervisningsrom med videoløsning 
Plass til 30 personer
Ta kontakt på trondheim@wecareomsorg.no for ytterligere informasjon

Bli pasient hos oss med

egenbetalt rehabilitering

Et bedre liv med og etter kreft på oppdrag og i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF.
Din fastlege henviser elektronisk og videresender henvisningen til WeCare Trondheim.
Poliklinikk med pasienter i pasientforløp kan henvise direkte til WeCare Trondheim
Det betales egenandel opp til egenandelstak 2.
Sammen kan vi få til et bedre liv!

LIVSTILSKURS

Tilbud over 2,5 timer, 2 kvelder i uken i 4 uker. I tillegg får du 4 uker treningsoppfølging i etterkant. Du får hjelp av et team av lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsveileder. 

I kurset dekker vi tema som kosthold, trening og psykisk helse. Dette vil være både teoretisk og praktisk rettet. – pris 7500,-. Ta kontakt på trondheim@wecareomsorg.no for ytterligere informasjon.

HENVISNING FRA SYKEHUS/FASTLEGE

Vi har rammeavtale med Helse Sør- Øst og Helse Midt Norge, som vil si at du kan henvises til oss fra sykehus eller fastlege.
Helse Midt-Norge RHF

ORDINÆR REHABILITERING

Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet. Hos oss tror vi at det er viktig å etablere økt livsglede og mestring i hverdagen for å nå målene sine. Vi har kurs 5 timer pr dag, 3 dager pr uke i 5 uker. Du blir fulgt opp av tverrfaglig team med lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsveileder. Kurset er både teoretisk og praktisk rettet. - Pris: 30 000,-. 


Ta kontakt på trondheim@wecareomsorg.no for ytterligere informasjon. 
LAST NED BROSJYRE
Behandlingstilbudet leveres av WeCare Trondheim i samarbeid med Helse Midt-Norge.
WeCare Trondheim tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, eller overvekt.

TELEFON

+47 400 00 445

EPOST

trondheim@wecareomsorg.no

ADDRESSE

WeCare Trondheim
Jarleveien 12
7041 Trondheim

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram