WeCare Trondheim
Medarbeidere

Medarbeidere

Hos oss møter du dyktige helsepersonell

Merethe Mathisen

Fysioterapeut 
Har jobbet med tverrfaglig rehabilitering siden 2009. Har jobbet med mange ulike pasientgrupper, men har spesialkompetanse innen rehabilitering av fedme og langvarige muskel- og skjelettplager. Mine arbeidsoppgaver er å lede gruppetreninger, kartlegging av pasienter, holde undervisninger og individuelle samtaler. I tillegg har jeg fagkoordinatoransvar og er veileder for studenter.
UC Syd Bachelor i fysioterapi, 2005-2009. 
"Livsstilsbehandling av fedme", v/NTNU 2016
merethe.mathisen@wecareomsorg.no

Helle Krogstad

Fysioterapeut / Psykomotorisk fysioterapistudent
Flere års erfaring innenfor rehabilitering av fedme og overvekt, kreft og langvarige muskel- og skjelettplager. Helle legger stor vekt på å skape en trygg og tillitsfull relasjon med sine pasienter og ser på dette som en viktig faktor for å oppnå gode behandlingsresultater. Hun har en helhetlig tilnærming til behandling, og tar hensyn til pasientens individuelle behov og mål
Utdannet fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences i Enschede, Nederland. Grunnkurs i ortopedisk medisin (OMI). Påbegynt mastergrad i psykomotorisk fysioterapi ved UiT.
+47 467 42 653
helle.krogstad@wecareomsorg.no

Tone Lise Knutli

Ernæringsveileder
Tidligere jobbet som kursleder i Roede AS og har derfra erfaring med endringsfokusert veiledning på både individ - og gruppenivå
Har vært ansatt siden 2019 og jobber primært med undervisning i kosthold og ernæring, individuell ernæringsveiledning og praktisk matlaging.
Sertifisert MI-veileder 2022.
Bachelor i Samfunnsernæring fra Høgskolen i Akershus og fagbrev som kokk. Har erfaring som kokk fra restaurant, hurtigruta, hotell og kantiner.
+47 48 40 54 43

Håkon Sørdal-Bue

Lege, spes. fysmed., rehab
Spesialist fysmed.,rehab 2020, med spesialisering på St.Olavs hospital. Har arbeidet innen rehabilitering med mange ulike pasientgrupper inkludert revmatisme, hjerte, lunge, nevrologi, kreft, overvekt, hoseskader, ryggmargsskade og muskel- og skjelett. Har også arbeidserfaring innen almenmedisin, nevrokirugi og psykiatri
Cand.med. 2010 NTNU
+47 91 85 32 54
hakon.soerdal-bue@wecareomsorg.no

Alexander Varjord

Helse- og treningsterapeut
Alexander har jobbet med trening og helse i over 10 år. Han har erfaring med tidlig rehabilitering og prehabilitering av kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus, og jobber i dag med rehabilitering for både kreft og overvekt ved WeCare Trondheim. Ved klinikken har han både individuell oppfølging, treningsgrupper, og undervisning innen en rekke temaer.
Alexanders hovedkompetanse er bruk av fysisk aktivitet og trening for økt fysisk form, funksjon, livskvalitet og helse. Spesielt har han fordypet seg i trening før, under og etter kreftbehandling. I tillegg har han kompetanse innenfor andre felter som han underviser i ved klinikken, blant annet søvn, stress, ernæring, motivasjon og målsetting, kreftrelatert nevropati og mer.
Mastergrad i Human Movement Science fra NTNU
+47 94 18 05 04

Hanne Hamnebugt Merkesnes

Sykepleier WeCare Trondheim
Har jobbet store deler av arbeidslivet med barn og unge i spesialisthelsetjenesten, og har klinisk erfaring innen generell medisin, kirurgi og infeksjonsmedisin. Startet å jobbe ved LHL- klinikkene Trondheim i 2017.
Lang erfaring som veileder innen kreft, sykelig overvekt og muskel og skjelettrehabilitering. Har i tillegg erfaring som veileder ved arbeidsrettet rehabilitering ved LHL- klinikkene. Har i 2020-21 jobbet en periode som sykepleier ved Fedmepoliklinikken ved St. Olavs Hospital, og har tilegnet meg relevant erfaring som kan brukes inn mot rehabiliteringstilbudet i WeCare Trondheim.
Sertifisert MI- veileder i 2022.
Utdannet sykepleier fra Høgskolen i Hedmark, avd. Elverum i 2001.
+47 45 84 96 30
Hanne.Merkesnes@wecareomsorg.no

Patricia Alejandra Cabrera Lopez

Har jobbet som kjøkkenassistent ved klinikken siden 2018.


Ingrid Stavheim Lien

Avdelingsleder WeCare Trondheim
• Fysioterapeut – Høyskolen I Sør-Trøndelag 2010.
• Aktiv A – terapeut
• Sertifisert ACT-veileder
• Personlig trener – Norges Idrettshøyskole 2017.
• Jobbet ved LHL-klinikkene Trondheim som fysioterapeut siden 2017, fagansvarlig siden 2021 og avdelingsleder siden 2022. Rehabilitering av pasienter med kreft, sykelig overvekt og langvarige muskel- og skjelettlidelser samt veileder på arbeidsrettet rehabilitering. Erfaring fra ulike avdelinger på sykehus – bl.a opptrening av pasienter med hjerte-og lungesykdommer, hofte- og kneprotese, håndterapi.
Fysioterapeut – Høyskolen I Sør-Trøndelag 2010
+47 99 16 94 51
ingrid.stavheim.lien@wecareomsorg.no
WeCare Trondheim tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, eller overvekt.

TELEFON

+47 400 00 445

EPOST

trondheim@wecareomsorg.no

ADDRESSE

WeCare Trondheim
Jarleveien 12
7041 Trondheim

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram