WeCare Trondheim

Klinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, og for deg som har fedme.

Velkommen til
WeCare Trondheim

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, og for deg som har fedme.
Vi tilbyr ulike program for den enkelte og våre tilbud dekker områder som trening, ernæring, psykisk helse og arbeidsliv. Vi vil, sammen med deg, sette opp en egnet timeplan med bakgrunn i utfordringer, styrker og målsetting og du vil følges opp av din koordinator gjennom hele rehabiliteringsperioden.

Tilbudet ledes av dyktige fagfolk som jobber sammen i tverrfaglig team, hvor hver og en av de ansatte vil kunne gi deg individuell veiledning, ny kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø, som gir selvinnsikt og større mulighet for varig endring.

Rehabilitering - varig endring
Tilbud på dagtid for deg som trenger hjelp til å forandre kosthold, komme i gang med trening eller gjøre andre endringer.

Individuell veiledning, ny kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø gir selvinnsikt og større mulighet for varige livsstilsendringer.

«Vi skal bidra til positive forandringer i livet ditt gjennom økt kunnskap om din egen livssituasjon».
Kreftrehabilitering
Å få en kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner, utfordre mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Dette fokuserer vi på i rehabiliteringsprosessen for å hjelpe deltagerne til å håndtere den nye hverdagen.

Dagrehabilitering ved fedme
Økt livsglede og mestring i hverdagen: Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet, men det viktigste bør være opplevelse, bevegelsesglede og livskvalitet. Som å gå opp trappa uten å bli andpusten, leke med barna, eller gå tur i skogen.

Rehabilitering for muskel- og skjelettsmerter
Tverrfaglig spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter - poliklinisk behandling.

Sammen med Unicare tilbyr vi et tverrfaglig, spesialisert og intensivt rehabiliteringsprogram.

Tilbudet passer for deg som har:
muskel- og bløtdelssmerter
nakke- og ryggsmerter
skuldersmerter
Kurs og veiledning:
Aktiv A – Aktiv med artrose
Kurstilbud for deg med artrose. Har du artrose, hjelper vi deg komme i gang med trening for å redusere kne- eller hoftesmerter.

Tilpasset trening vil kunne gjøre deg i stand til å drive med det du har lyst til. Forskning viser at:
veiledet fysioterapi og trening
praktisk informasjon og råd
vektreduksjon
er de viktigste tiltakene for å øke funksjonen og forbedre livskvaliteten hos personer med kne- og hofteartrose, eller en "rynkete" (degenerativ) menisk.

Klinisk ernæringsfysiolog
Hjelper deg å gjøre de kostholdsjusteringene som skal til for at du skal slippe bekymringer rundt livsstilsrelatert sykdom, vekt, helse, overskudd og idrettsprestasjon.

Passer for deg som ønsker oppfølging rundt kosthold innen:
vektendring
kolesterol og høyt blodtrykk
metabolsk syndrom og diabetes
irritabel tarm-syndrom og ande mage- tarm lidelser
idrettsernæring
feilernæring og næringsstoffmangler
Trening:
Individuell trening med fysioterapeut

I våre lokaler i Jarleveien 12 vil du ha mulighet til å trene alene (sammen med fysioterapeut), i luftige lokaler og til dempet musikk.

Veiledet trening kan gi bedre framgang enn trening uten veiledning, fordi du får hjelp til å tilpasse motstand og intensitet.

Fysioterapeuten har også kunnskap om ulike sykdommer og skader/slitasje som man må ta hensyn til når man skal komme i gang med trening.

Først gjennomføres en kartleggingssamtale hvor fysioterapeuten, sammen med deg setter opp gode mål for treningen.

Deretter settes det opp en treningsplan hvor vi tilpasser treningen etter ditt eget ønske/behov.

Treningssenter
Helsefremmende og lavterskel trening, for alle. Vi har både gruppetimer og individuell trening.

Treningssenteret er åpent hver tirsdag og fredag. I tillegg har vi gruppetrening på tirsdager kl. 14.00, ledet av fysioterapeuter.

Henvisnings-
informasjon

WeCare Trondheim leverer tilbudet om dagrehabilitering:
Et bedre liv med og etter kreft på oppdrag og i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF. 
Din fastlege henviser elektronisk og videresender henvisningen til WeCare Trondheim. 
Poliklinikk med pasienter i pasientforløp kan henvise direkte til WeCare Trondheim
Det betales egenandel opp til egenandelstak 2.
Sammen kan vi få til et bedre liv!


WeCare Trondheim tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, eller overvekt.

EPOST

trondheim@wecareomsorg.no

ADDRESSE

WeCare Trondheim
Jarleveien 12
7041 Trondheim

Ta kontakt

Hovedkontor:
Sørkedalsveien 6
0394 Oslo

Telefon: Se hver klinikk
Epost:  post@wecareomsorg.no

TA KONTAKT
REHABILITERINGPOLIKLINISK

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram